1.    Bendrosios nuostatos.

1.1.  Atvykdamas į elektroninės parduotuvės svetainę www.jaunasveidas.lt (toliau – El.parduotuvė), ją naudodamasis bei įsigydamas prekes ar paslaugas, pirkėjas sutinka su El.parduotuvės pirkimo-pardavimo sutarties (toliau – Sutartis) sąlygomis.

1.2. Prekių pardavėjas ir svetainės valdytojas yra Viktorija Baltramiejūnienė ir Paulius Baltramiejūnas, veikiantys pagal Individualios veiklos pažymėjimus.

1.3. Prekių ar paslaugų pirkėjais gali būti visi veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo, o taip pat juridiniai asmenys, perkantys prekes ar paslaugas asmeninio naudojimo tikslais (toliau – Pirkėjas).

1.3.1. Pirkėjas patvirtina, kad neturi jokių sveikatos probelmų (pvz. krajotakos, limfotakos, nervų, odos ir kt.), dėl kurių nebūtų galima atlikti manualines manipuliacijas veido (kaklas, ovalas, dekoltė, pečių juosta, galva) srityje.

1.3.2. Pirkėjas įsipareigoja laikytis sveikatos ir saugumo reikalavimų, naudojantis bet kokiais Jaunas veidas video/audio/tekstinaisi ar kt. produktais, t.y. atliekant manualines manipuliacijas pirkėjas turi būti visiškai sveikas.

1.4. Ši Sutartis yra Pirkėjui ir Pardavėjui (toliau kartu – Šalys) privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Šalių teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes ar paslaugas El.parduotuvėje, o Pardavėjui - priimant ir vykdant Pirkėjo pateiktą užsakymą El.parduotuvėje.

1.5. Sutartis tarp Šalių yra laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas El.parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą (išskyurus atvejį, kai perkamas virtualus produktas, narystė ar pan.), pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo nustatytomis Sutarties sąlygomis, paspaudžia mygtuką „Apmokėti“.

1.6. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Sutarties sąlygas. Pirkėjui apsiperkant El. parduotuvėje taikomos Sutarties sąlygos, galiojančios užsakymo pateikimo metu, todėl Pirkėjas  prisiimą visą atsakomybę, kiekvieną kartą naudojantis El.parduotuve bei darant  prekių, nurodytų El.parduotuvėje, įsigijimo sandorius, susipažinti ir kiekvieną kartą sekti Pardavėjo nustatytas Sutarties sąlygas ir galimus jų pakeitimus.

1.7. Kiekviena Sutartis, sudaryta tarp Šalių, yra saugoma El. Parduotuvėje, vadovaujantis El.parduotuvės asmens duomenų apsaugos nuostatomis, esančiomis neatskiriama Sutarties dalimi, ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

2.     Pirkėjas, pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.

2.1. Pirkėjas, laikydamasis šios Sutarties sąlygų, turi teisę įsigyti prekes ar pasulaugas iš El. parduotuvės.

2.2. Pirkėjas įsigyti prekes ar paslaugas gali užsiregistruodamas prie El.parduotuvės svetainės www.jaunasveidas.lt arba įsigydamas prekes ar paslaugas be registracijos. Registruotui ir neregistruotui Pirkėjui be išimties yra taikomos šios Sutarties sąlygos, todėl Pirkėjas privalo su jomis susipažinti ir jų laikytis.

2.3. Registruotas Pirkėjas El.parduotuvėje siūlomas prekes gali įsigyti tik tuo atveju, jeigu registracijos anketoje suvedęs reikalaujamus asmeninius duomenis, susikurs asmeninę paskyrą (profilį). Šios paskyros pagrindu, prisijungus prie El.parduotuvės, Pirkėjas turės galimybę pateikti dominantį užsakymą ir įsigyti norimas prekes.

2.4. Pirkėjas yra atsakingas už registracijos anketoje pateiktų duomenų teisingumą, tikslumą ir išsamumą. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje nurodyti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Neatnaujinus registracijos duomenų, Atsakomybė už netinkamą savo įsipareigojimų vykdymą tenka Pirkėjui.

2.5. Neregistruotas vartotojas prekes įsigyja pateikdamas asmeninius duomenis, būtinus Sutarčiai sudaryti, tačiau nesusikurdamas asmeninės paskyros.

2.6.  Pirkėjas turi teisę atsisakyti pateikto užsakymo Pardavėjui iki tol, kol negauna iš Pardavėjo pranešimo apie prekių išsiuntimą Pirkėjo nurodytų adresu ar paslaugų užsakymo aktyvavimo momento.

2.6.1. Pilno įsigijimo momentu yra laikomas el. laiško gavimas apie paslaugos užsakymą ir ar įvykdymą Pirkėjo nurodytu el. paštu.

2.7. El.parduotuvėje įsigytos tinkamos kokybės prekės ar paslaugos gali būti grąžinamos/atšaukiamos LR Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

2.8. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti sutartą kainą už užsakytas prekes.

2.9. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pristatoma pažeistoje pakuotėje arba užsakyta paslauga neveikia, nėra tinkamos kokybės.

2.10. Pirkėjas, pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus, priimdamas prekę siuntos pristatymo dokumente privalo nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tą Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui arba pašto darbuotojui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių kokybės, kuri susijusi su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente.

2.11. Bet koks turinys paskelbtas El.parduotuvėje yra saugomi autorių ar kitomis intelektinės nuosavybės teisėmis, ir, esant pažeidimui, atitinkamai ginami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, todėl Pirkėjas  įsipareigoja intelektinės nuosavybės objektų nenaudoti komerciniais tikslais ar bet kokiais kitais tikslais.

3. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.

3.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis El. parduotuvės teikiamomis paslaugomis, tačiau Pardavėjas nelaikomas atsakingas, jeigu El.parduotuvė dėl nuo Pardavėjo priklausančių ar nepriklausančių priežasčių būtų neprieinama tam tikru laikotarpiu.

3.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo pasirinktu būdu per nustatytą laikotarpį Lietuvos Respublikos teritorijoje, atsižvelgiant į šios Sutarties 5 skyriaus nuostatas, reglamentuojančias prekių pristatymą.

3.3. Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjui kokybišką ir teisingą informaciją apie prekes ar apaslaugas.

3.4. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo El. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis El. parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

3.4.1. Jeigu Pirkėjas be autorinės medžiagos autoriaus sutikimo bando kopijuoti, naudotis, atgaminti savo asmeninėms reikmėms ar perduoti turinį kitiems asmenims jis gali būti patraukiamas atsakomybėn pagal LR autorių teisės ginančius teisės aktus. Tokiu atveju be jokio perspėjimo yra apribojimas naudojimas ir naikinama narystė bei registracija.

3.5. Pardavėjas turi teisę keisti prekių ar paslaugų charakteristikas ir kitą susijusią informaciją apie parduodamų prekių pobūdį be jokio išankstinio įspėjimo Pirkėjui, todėl Pirkėjas prisiima visą atsakomybę, jeigu, prieš atliekant užsakymą, dar kartą nebuvo pasidomėta išsirinktų prekių ar paslaugų aprašais.

3.6. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Sutarties sąlygas. Pirkėjui apsiperkant El. parduotuvėje taikomos Sutarties sąlygos, galiojančios užsakymo pateikimo metu, todėl Pirkėjas  prisiimą visą atsakomybę, kiekvieną kartą naudojantis El.parduotuve bei darant prekių, nurodytų El.parduotuvėje, įsigijimo sandorius, susipažinti ir kiekvieną kartą sekti Pardavėjo nustatytas Sutarties sąlygas ir galimus jų pakeitimus

4. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.

4.1. El. parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę, atsižvelgiant į šios Sutarties 3.1. punktą.

4.2. Prekių kainos El. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais.

4.3. Prekių pasiūloje yra rodomos visos prekės, kuriomis prekiauja Pardavėjas. Jei kažkurios prekės Pardavėjas tam tikru momentu neturi, įsidėti tokios prekės į krepšelį tuo metu negalima (nėra mygtuko “Pirkti / Užsakyti”).

4.4. Suformavus užsakymą ir jį apmokėjus į nurodytą Pirkėjo elektroninio pašto adresą atsiunčiamas užsakymo patvirtinimas.

4.5. Apmokėti už prekes galima per mokėjimų platformą Paysera ar PayPal. Mokėjimas grynais pinigias nenumatytas.

4.7. Prekes Pardavėjas įsipareigoja išsiųsti per 1-3 darbo dienas nuo apmokėjimo. Apmokėtos paslaugos aktyvuojasi automatiškais, iškart po apmokėjimo. Jei dėl kažkokių priežasčių Pardavėjas negali išsiųsti prekių per nustatytą laikotarpį, jis turi informuoti apie tai Pirkėją ir suderinti su Pirkėju numatomą pristatymo terminą. Jei Pardavėjo siūlomas pristatymo terminas Pirkėjo netenkina, Pardavėjas turi nedelsiant grąžinti sumokėtus pinigus Pirkėjui.

5. Prekių pristatymas.

5.1. Prekės gali būti pristatomos paštu, per kurjerį arba atskirais atvejais į paštomatą.

5.2. Pirkėjas privalo įsitikinti, kad nurodė tikslų ir pilną pristatymo adresą. Neteisingai nurodžius pristatymo adresą, prekių grąžinimui bei pakarotiniam siuntimui patirtos išlaidos tenka Pirkėjui.

5.8. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nepristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo ar trečiųjų asmenų kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

6. Prekių kokybė, grąžinimas ir keitimas paslaugų atšaukimas.

6.2. Kiekvienos El. parduotuvėje parduodamos prekės duomenys ir charakteristikos nurodomi prie prekės ar paslaugos esančiame prekės aprašyme.

6.3. Pardavėjas yra atsakingas, kad visos El.parduotuvėje parduodamos prekės atitiktų joms teisės aktais keliamus reikalavimus.

6.4. Pagal LR Vyriausybės patvirtintas mažmeninės prekybos taisykles, tinkamos kokybės maisto prekės ir kosmetika yra negrąžinamos ir nekeičiamos.

6.5. Nutraukti pateiktą užsakymą Pirkėjas gali tik iki tol, kol gauna Pardavėjo patvirtinimą apie prekių išsiuntimą arba pranešimą apie virtualaus produkto užsakymo įvykdymą.

6.6. Pardavėjas nėra atsakingas už prekių trūkumus, prekių pažeidimus ar prekių praradimus, atsiradusius dėl trečiųjų asmenų veiksmų ar neveikimo. Pardavėjo atsakomybės ribos taip pat neapima dėl netinkamo prekių naudojimo atsiradusių prekių trūkumų.

6.7. Pardavėjas nėra atsakingas už Pirkėjo sąlygas, naudojantis video produktus. Pvz., interneto geritis ir kokybė, naudojamų el. prietaisų kokybę ir patogumą ar kt.

6.8. Jei Pirkėjas gavo netinkamos kokybės prekę, jis turi teisę reikalauti, kad prekė būtų pakeista į tokią pat tinkamos kokybės prekę arba grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti sutarties bei atgauti sumokėtus pinigus.

6.9. Gavęs netinkamos kokybės prekę ar paslaugą Pirkėjas, turi pranešti apie tai Pardavėjui per 14 dienų elektroniniu paštu info.jaunasveidas@gmail.com.  Pranešime pirkėjas turi nurodyti prekės pavadinimą, savo vardą, pavardę bei pastebėtus prekės trūkumus. Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pateikimą pranešime.

6.10. Gavęs raštišką pranešimą, Pardavėjas įsipareigoja susisiekti su Pirkėju per 3 darbo dienas.

6.11. Jei Pirkėjas pasirenka grąžinti prekę ir atgauti sumokėtus pinigus, Pardavėjas pinigus grąžins į sąskaitą, iš kurios buvo mokėta, per 3 (tris) dienas nuo pranešimo gavimo. Jei bus patirtos prekės grąžinimo išlaidos, Pardavėjas kompensuos jas pateikus išlaidas įrodančio dokumento kopiją.

6.12. Jei Pirkėjas pasirenka, kad netinkamos kokybės prekė būtų pakeista tokia pačia tinkamos kokybės preke, Pardavėjas privalo pristatyti prekę savo sąskaita. Paslaugų atveju, gali būti keičiama paslauga š tokią pat ar geresnę, abiejų šalių susitarimu.

6.13. Jei Pirkėjo netenkina pasiūlytas problemos sprendimo būdas arba (ir) Pirkėjas nesusitaria su Pardavėju kitaip, jis turi galimybę pateikti prašymą arba skundą Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (www.vvtat.lt) arba užpildyti prašymo formą elektroninių ginčų sprendimo platformoje.

7. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė.

7.1.  Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia El.parduotuve.

7.2. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų pirkimų metu, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

7.3. Pirkėjo prisijungimo duomenys yra Pirkėjo privati informacija, už kurios išsaugojimą ir saugumą yra atsakingas Pirkėjas, todėl Pirkėjas įsipareigoja juos saugoti paslaptyje ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims. Visa informacija, esanti Pirkėjo narystėje yra konfidencialis, nuotraukos įkeliamos savrankiškai.

7.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su El.parduotuvės pirkimo-pardavimo Sutarties nuostatomis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

7.5. Jei Pardavėjo El.parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

7.6. Tuo atvjeu, kai pardavėjas naudojasi trečiųjų asmenų prekių pristatymo paslaugomis. Tretieji prekių pristatymo paslaugas tiekiantis asmenys vadovaujasi savo pačių nustatytomis taisyklėmis bei sąlygomis, todėl Pardavėjas nereguliuoja šių paslaugų teikėjų rodomo turinio ar teikiamų paslaugų ir nėra atsakingas už šių paslaugų teikėjų veiksmus ar neveikimą ir su tuo susijusių pasekmių atsiradimą, tretiesiems asmenimis vykdant pavestų paslaugų užsakymą.

7.7. Pardavėjo veikla neapima jokių finansinių, mokėjimo ar su tuo susijusių piniginių operacijų, todėl kiekvieną kartą, kai už įsigytas prekes Pirkėjas atlieka mokėjimą Pardavėjui, Pirkėjas naudojasi trečiųjų šalių paslaugomis. Pardavėjas nėra atsakingas už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus ar neveikimą, ir iš to atsirandančias galimas pasekmes.

7.8. Bet kokia žala ar nuostoliai, atsiradę ir susiję su trečiųjų asmenų, įskaitant, bet neapsiribojant prekių pristatymo tarnybų vykdomų paslaugų teikimu, nėra pagrindas Pardavėjo atsakomybei kilti. Atsižvelgiant į tai, Pirkėjas turi pareigą susipažinti su trečiųjų asmenų reglamentuojamomis paslaugų suteikimo ir vykdymo taisyklėmis, sąlygomis ir kita būtina informacija, ir prisiima atsakomybę tinkamai ir pagal nurodymus vadovautis ja.

7.9. Pretenzijos, skundai, reikalavimai, kaltinimai, pastebėjimai, klausimai ar pasiteiravimai dėl trečiųjų šalių teikiamų paslaugų suteikimo, vykdymo ar bet kurių kitų veiksmų ar neveikimo, nėra Pardavėjo priimami, nagrinėjami, atsakinėjami ir nepatenka į Pardavėjo atsakomybės ribas, todėl turi būti tiesiogiai adresuojami ir pateikiami konkrečias paslaugas teikiantiems tretiesiems asmenimis.

7.10. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.

8. Asmens duomenų apsauga.

8.1.Asmens duomenų valdytojas yra Viktorija Baltramiejūnienė, el. paštas viktorija.baltramiejunien@gmail.com, tel. 867699086.

8.2. Duomenų valdytojas Pirkėjo asmens duomenis tvarko el.prekybos sutarties sudarymo ir vykdymo bei  tiesioginės rinkodaros vykdymo  tikslu.
8.4. Sudarydamas pirkimo sutartį Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi tinkamo pirkimo sutarties įvykdymo tikslu.

8.5. Sutikdamas gauti naujienalaiškius, Pirkėjas sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu.
8.6. Naujienlaiškio prenumeratos Pirkėjas gali atsisakyti bet kuriuo metu paspaudęs nuorodą gautume naujienlaiškyje ar elektroninio pašto adresu info.jaunasveidas@gmail.com parašęs žinutę "nebesiųsti naujienlaiškio".
8.7. Jokie Pirkėjo asmens duomenys nėra perduodami į trečiąsias šalis, išskyrus:

8.7.1. Pirkėjo asmens duomenys yra perduodami prekių pristatymo paslaugas teikiančioms įmonėms, jeigu Pirkėjas pateikė užsakymą Pardavėjui ir prekės turi būti pristatytos Pirkėjui

8.7.2. Buhalteriniai dokumentai (sąskaitos) su asmens duomenimis yra perduodami apskaitos įmonei.

8.7.3.Elektroninio pašto adresai yra perduodami naujienlaiškių siuntimo paslaugas teikiančioms įmonėms, jeigu Pirkėjas pageidauja gauti Pardavėjo naujienlaiškius.

8.7.4. Kitais atvejais, kada tai privaloma pagal LR įstatymus.

8.8. Pirkdamas prekes užsiregistruodamas arba be registracijos Pirkėjas turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą. Jeigu perkamas virtualus prduktas (narystė ar pan.) asmens duomenų su pristatymo adresu neprašoma.

8.10. Užsiregistravusių prie Parduotuvės internetinės svetainės Pirkėjų asmens duomenys yra saugomi 2 (du) metus nuo paskutinio pasinaudojimo el. parduotuves www.jaunasveidas.lt paskyra. Neužsiregistravusių prie Parduotuvės internetinės svetainės, tačiau pareiškusių valią gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus Pirkėjų asmens duomenys yra saugomi 1 (vienerius) metus nuo Pirkėjo pareikšto atsisakymo (tiesioginės rinkodaros prenumeratos atšaukimo) gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus.

8.11. Pirkėjas turi teisę susipažinti su informacija, susijusia su Pirkėjo asmens duomenų tvarkymu, turi teisę reikalauti šiuos duomenis ištaisyti, turi teisę reikalauti nutraukti asmens duomenų tvarkymą ir teisę reikalauti „pamiršti“ Pirkėją. Pirkėjas turi atsiųsti laisvos formos prašymą Pardavėjui elektroniniu paštu info.jaunasveidas@gmail.com.
8.12. Pirkėjo teises įgyvendinantys veiksmai bus atlikti ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo kreipimosi dienos. Jeigu Pirkėjo duomenų tvarkymo veiksmai neprieštarauja teisės aktams, reguliuojantiems Pardavėjo veiklą, norinčiam susipažinti su savo asmens duomenis Pirkėjui, jie neatlyginamai gali būti teikiami ne dažniau nei kartą per kalendorinius metus.

8.13. Pirkėjas, užsiregistruodamas El.parduotuvėje, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų. Tuo atveju, kai prisijungimo duomenys yra sąlyga naudotis virtualiais produktais, jų atskleidimas tretiesiems asmenims reiškia, kad įsigyta paslauga naudojama nebe asmeninais tikslais, t.y. iš esmės pažeidžiamos sutarties sąlygos. Tokie veiksmai leidžia vienašališkai nutraukti sutartį, be pinigų grąžinimo bei tam tikrais atvejais (atsižvelgiant į žalos pobūdį ir mąstą) patraukti Pirkėją atsakomybėn.

8.14. Pardavėjas nerenka ir netvarko jokių su mokėjimais susijusių duomenų. Visas mokėjimų operacijas ir su jomis susijusius duomenis tvarko UAB “Paysera LT” "PayPal", arba, bet kuris kitas, mokėjimo atlikimą užtikrinantis juridinis asmuo (bankas ar pan.).
8.15. Pardavėjas El.parduotuvėje naudoja slapukus - trumpus tekstinius failus, kuriuos Pirkėjo sutikimu, patalpiname Pirkėjo galiniame įrenginyje tam, kad būtų išsaugotas Internetinėje svetainėje suformuotas Jūsų elektroninis apsipirkimo krepšelis bei Pirkėjo autentifikavimo tikslu.
8.16. Siekiant užkirsti kelią nesankcionuotai prieigai arba neteisėtam asmens duomenų pasisavinimui bei apsaugoti surinktą informaciją apie Pirkėją, Pardavėjas yra įdiegęs tinkamas fizines, elektronines ir valdymo priemones.
8.17. Duomenų saugumui jų siuntimo metu užtikrinti įmonė naudoja SSL protokolą.

9. Rinkodara ir informacija.

9.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti El. parduotuvėje įvairias akcijas.

9.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.

9.3. Pardavėjas visus pranešimus Pirkėjui siunčia pirkimų metu nurodytu elektroniniu paštu.

9.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo El. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ir el. pašto adresais.

9.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

10. Baigiamosios nuostatos.

10.1. Ši El.parduotuvės Sutartis sudaryta vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

10.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šios Sutarties vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus išspręsti ginčo aukščiau nurodytu būdu, jis gali būti sprendžiamas naudojantis Europos Komisijos prižiūrima Elektronine ginčų sprendimo sistema https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=LT] arba vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

error: Alert: Turinys saugomas autorių teisių!